Teoria

Teoria

ViestiKirjoittaja Poliisiomistus » 17.12.2015 22:20

Millainen on hyvä sotilas

Sotamieheltä voidaan kysyä hänen näkemyksiään hyvästä Korpraalista tai millaisia mielikuvia hänelle on tullut Liittoarmeijassa palvelevista korpraaleista.

Korpraali sotilasarvona

Korpraali saa ensimmäisen kultaraudan tulevalle armeijauralleen. Jo pelkästään arvo Korpraali herättää miehistössä huomiota etenkin alemmilla Jääkäritasoilla sekä Alokkailla. Tämä herättää heissä tiettyä kunnioitusta ja ylöspäin katsomista. Huomioi, että tämä kunnioitus kerää siis juuri sinuun katseita ja sinua tullaan tarkkailemaan tiiviisti Liittoarmeijassa. Se mitä teet, mitä puhut, miten käyttäydyt ja miten toimit, heijastuu aina automaattisesti alemmille tasoille ja he ottavat aina sinusta mallia enemmän tai vähemmän. Tästä syystä on erityisen tärkeää pyrkiä olemaan aina mallisotilas ja edustaa liittoarmeijaa moitteettomasti. Muista toimia aina ohjesääntöjen mukaisesti, välttää turhat nahinat, älä käyttäydy epäasiallisesti muita kohtaan ja pidä turhat mölyt mahassasi niin tulet pärjäämään pitkälle.

Korpraali on yksi tärkein linkki Jääkärien ja Aliupseerien välissä, tämän johdosta korpraaleihin tullaan luottamaan myös paljon enemmän ja aliupseeristo tulee hyödyntämään korpraalin kokemuksia erinäisissä tehtävissä Liittoarmeijassa. Pidä siis korvat ja silmäsi auki äläkä epäröi, kun aliupseeri antaa sinulle poikkeuksellisia ja vastuullisia tehtäviä, liittyi nämä sitten mihin tahansa.

Korpraalien oikeudet ja velvollisuudet:

- Toiminnan pitäminen, esimiehen luvalla ja valvonnassa
- Koulutuksiin/Toimintaan osallistuminen (Alokaskurssi, Komppanian tapaaminen, Vapaaehtoistoiminta)
- Päivystys, värväys, koulutus
- Virassa toimiminen
- Sääntörikkojista raportointi kurinpitohenkilöstölle (SPOL, Esimiehet)
- Liittoarmeijan sääntöjen noudattaminen!
- Alempiarvoisten ohjeistaminen (Pääasiassa esimiesten tehtäviä)

Vaatimustaso nousee

Vaatimukset Korpraalina nousevat ja sinulta odotetaan paljon enemmän kuin Jääkärinä. Korpraalia tullaan aina seuraamaan tiiviimmin ja aktiivisuuttasi seuraamaan tarkemmin. Kaikki mitä sinä teet, miten sinä toimit ja miten sinä käyttäydyt, nämä kaikki seuraavat uraasi aina monta kertaa enemmän kuin aikaisemmin. Korpraaleita rankaistaan huomattavasti helpommin ja kovemmin kuin jääkäreitä, toistuvista töppäyksistä seuraukset voivat olla erittäinkin vakavia. Nämä kaikki tulevat näkymään luonnollisesti myös ylennyksissä, aktiivinen ja erinomaisesti käyttäytyvä Korpraali ylenee, kun taas epäaktiivinen tai aina ongelmissa oleva Korpraali kokee rajuja sanktioita uralleen.

Vaikka Korpraali olisikin erityisen aktiivinen, ei ylennyksiä välttämättä aina joka viikko tule, tästä ei silti kannata murehtia, koska Korpraalilta odotetaan aina myös tiettyä malttia tässä vaiheessa uraa. Ylennyksiä tulee aina saamaan aktiivisuuden mukaisesti tasaisella tahdilla, jos niitä vain ansaitsee. Muista siis, että Korpraaleista kehittyy Liittoarmeijalle tulevaisuuden aliupseereita ja jokainen hetkesi Korpraalina tullaan muistamaan niin hyvässä kuin pahassa.

Aktiivisuus & Oma-aloitteisuus

Korpraalilta odotetaan aina parasta mahdollista aktiivisuutta Liittoarmeijassa palvelusajalla. Tässä vaiheessa vielä muistutetaan, että palvelusaika on habbon aukeamisesta ilta 21. asti. Ole siis päämajassa ja pyri välttämään muualla aikaa viettämistä, suorita nämä muut toimet aina palvelusajan jälkeen. Tähän sisältyy myös aina oma-aloitteisuutta sekä esimerkillisyyttä päämajassa ollessasi mm. värväämiseen, kouluttamiseen ja etenkin päivystämiseen. Korpraalina on hyvä osallistua vapaaehtoisiin harjoituksiin sekä muuhun toimintaan aina aktiivisesti. Muista myös, että myös sinä voit kysyä esimiehiltä vapaaehtoisia harjoituksia, kunhan noudatat liittoarmeijan virallista puhuttelukaavaa.

Esimerkki Korpraalista:

"Korpraali pekka123: erittäin aktiivinen, tekee aktiivisuuden osoittamiseksi oikeastaan kaikkea asemaansa kuuluvaa. Värvää, kouluttaa, päivystää ja pitää ahkerasti myös vapaaehtoistoimintaa. On kaikkien kanssa toimeen tuleva, hyvin ystävällinen ja sosiaalinen/avoin henkilö, ottaa kaikki huomioon ja opastaa niitä, jotka eivät välttämättä vielä asioista kaikkea osaa. Kunnioittaa esimiehiään ja Liittoarmeijan ohjesääntöjä (kirjoitettuja ja kirjoittamattomia) ja kunnioittaa myös muiden armyjen henkilöitä, sekä miehistöä että esimiehistöä."


Kaikkia koskevat oikeudet ja velvollisuudet:

Oikeudet:

- Saada tasapuolista ja oikeudenmukaista kohtelua
- Ilmaista mielipiteensä asiallisesti
- Reserviin siirtyminen tasosta eteenpäin.
- Oikeuksien saaminen Sotavoimien huoneisiin, kun todetaan luotetavaksi komentajan toimesta
- Mitalin ja mitaliryhmän kantaminen jos sellainen on myönnetty.

Velvollisuudet:

- Sääntöjen, ohjesääntöjen ja annettujen käskyjen noudattaminen
- Värvihengen ja ilmapiirin ylläpitäminen
- Epäkohtien ilmoittaminen omalle esimiehelle
- Poissaolojen ilmoittaminen omalle esimiehelle
- Mitalin ja mitaliryhmän esillä pitäminen Tarkastuksessa

Miehistön oikeudet ja velvollisuudet:

Oikeudet:

- Tuen ja avun saaminen esimieheltä
- Virassa toimiminen tasosta eteenpäin
- Toimintaan osallistuminen ja koulutuksen saaminen
- Toiminnan pitäminen esimiehen luvalla
- Päivystäjänä toimiminen valvottuna eteenpäin
- Päivystäjänä toimiminen ilman valvontaa kun Päivystyskoulutus on suoritettu hyväksytysti

Velvollisuudet:

- Miehistön perustehtävien hoitaminen, joihin kuuluvat värväys sekä alokkaiden kouluttaminen
- Korpraleilla lisäksi:
Esimerkkinä toimiminen
Alokkaiden ja Sotamiesten ohjeistaminen
- Toimintaan osallistuminen ja itsensä kehittäminen
- Viran tuomat velvollisuudet ja viran asiallinen hoitaminen.
- Avun pyytäminen tarvittaessa
- Ohjeistaminen ja auttaminen


Huoneen oikeuksien omaavien oikeudet ja velvollisuudet:

Oikeudet:

- Huoneen oikeudet niihin huoneisiin joihin oikeudet tarvitsee

Velvollisuudet:

- Porttien avaaminen
- Peelojen potkiminen ja hiljentäminen


Huom! Tärkeysjärjestys eri oikeuksien ja velvollisuuksien kanssa:

Sotavoimien säännöt ja ohjesäännöt > Arvon tuomat oikeudet ja velvollisuudet > Viran tuomat oikeudet ja velvollisuudet > Tehtävän tuomat oikeudet ja velvollisuudet

Omien oikeuksien ylittäminen on rike josta voidan määrätä tarvittaessa rangaistus!

Omista velvollisuuksitaan poikkeaminen on rike josta voidaan tarvittaessa määrätä rangaistus!


Värväys:

Värväys on miehistön yksi päätehtävistä värvissä, kouluttamisen ohella. Värvääminenhän on siis uusien liittyjien hankkimista ja neuvomista ja värvääminen tapahtuu värvissä, silo-kirjoituspöydän takana olevalla sohvalla.

Värväystyylejä on pääasiassa kahdenlaisia. Toinen on ns. "Henkilökohtainen värvääminen", jossa liittyjiä puhutellaan tuttavallisesti ja heitä neuvotaan todella tarkasti. Esimerkkinä vaikkapa lause "Erkki, jos haluat liittyä niin käväiseppä joukkueprotissa ja kirjoita tietoihin...". Tällaista värväystapaa on hyvä käyttää kun aulassa on vähän porukkaa ja on aikaa neuvoa kaikkia liittyjiä tarkasti.
Aina kuitenkaan aulassa ei ole niin seesteistä, vaan siellä voi käydä kunnon hälinä. Tällöin on hyvä käyttää ylempää värväystyyliä aina kun ehtii, mutta sen lisäksi mys ns. "Yleistä värväämistä" on hyvä käyttää, eli esimerkiksi; "Liittyjät, toimikaa vihreiden lappujen ohjeiden mukaan" tai "Liittyjät, käykää joukkueportissa". Tämä tapa ei ole niin tehokas kuin yllämainittu, mutta se ajaa asiansa aivan hyvin kun porukkaa on paljon.

Eri tyylien lisäksi on värvääjän hyvä varautua erikoisimpiin tilanteihin.
Esimerkiksi, usein joku li ittyjä kyselee, että miksi hänen pitäisi liittyä? Tällöin on hyvä heittäytyä oikein kunnon myyntimieheksi ja hieman ehkä liioitellakin armeijamme hyvyyttä ja toimintaa, luonnollisesti paljoa ei kuitenkaan tarvitse päästä keksiä; "Täältä saat todella hyvää ja tasokasta koulutusta ja hasukaa toimintaa järjestetään päivittäin" tai jotain vastaavaa.

Useinhan aulassa kuluttaa aikaa myös moni muun armeijan edustaja, useimmiten miehistöläinen. Toisinkuin siviilejä värvätessä, jolloin heitä voi oikein kinuta liittymään, tarkoittaa muun armeijalaisen "ei" aina loppulisesti kieltäytymistä, eikä häntä enää sen jälkeen aleta vonkaamaan. Suurien armeijan esimiehistön värväämisen voi jättää ihan kokonaan pois.

Kun liittyjä on sitten saatu valmiiksi, hänet voi päästää sisään. Sen värvääjän joka henkilöä pääasiassa neuvoi olisi hyvä myös mennä hänet kouluttamaan, sillä henkilö on jo ollut puheissa tällöin kouluttajansa kanssa ja osaa noudattaa tämän neuvoja.

Koulutus

Koulutus on miehistön toinen päätehtävistä värvissä, värväämisen ohella. Kouluttaminen on uusien alokkaiden ensimmäinen koulutus, jossa pyritään laittamaan alokkaan päähän säännöt, arvot ym. Koulutuksen protokolla on jokaisessa armeijassa lähestulkoon samanlainen, mutta omaan armeijan mukainen koulutus protokolla on myös yleinen.
Koulutus aloitetaan ”Asento” ja ”Lepo” käskyillä, joidenka tarkoitus tulee olemaan hyödyksi alokkaalle tulevaisuudessa. Toinen kohta koulutuksessa on useimmiten sääntöjen ääneen lukeminen tai mielessä lukeminen. Kolmas kohta koulutuksessa on lukea ääneen tai mielessä erilaisia lappuja, kuten arvojärjestys. Viimeisenä koulutuksessa alokkaan pitää yleensä lukea mielessä koulutus lappu, tai muita tärkeitä lappuja.
Jos alokas on koulutettu, sen näkee yleensä erilaisesta merkistä ”Alokas” – sanan perässä, kuten * tai # merkki.
Jos koulutuksessa kouluttajalle tulee äkkinäinen lähtö, tai muunlainen vastaava pakko idle, kouluttajaa voidaan vaihtaa korkeintaan kerran, jos kouluttajaa vaihdetaan moneen kertaan, koulutettava alokas saattaa mennä sekaisin. Jos kouluttaja lähtee äkkinäisesti, tulisi aina löytyä uusi kouluttaja mahdollisimman nopeasti, ettei koulutettava tekisi mitään tyhmää.
Jos koulutettava idlaa koulutuksen aikana, ei tule antaa juoksua, tai vastaavanlaista rangaistusta, sillä koulutettava ei voi tietää mitään armeijasta etukäteen. Eli jos koulutettava idlaa, tulisi siihen reagoida maltilla, ettei ala heti huutamaan tai käske ylempää esimiestä tai oikeudellista potkimaan koulutettavaa.


Komppania, joukkue, ryhmä

Komppania koostuu kahdesta joukkueesta, jotka taasen kummatkin koostuvat kolmesta ryhmästä (Erikoistapauksissa voi ryhmiä olla neljäkin). Näitä yksiköitä yhdistää se, että jokaisella on oma johtaja (Komppanialla päällikköä [jota meillä ei kylläkään ole vielä]). Kuitenkin esimerkiksi joukkueenjohtajan ja ryhmänjohtajan työt eroavat toisistaan vallan suuresti.

Ryhmänjohtaja on oman ryhmänsä lähin tukihenkilö, joka pitää kirjaa mm. ryhmäläistensä poissaoloista, saavutuksista (mitaleista) ja eri kurssien suorituksista (joita ei vielä hetkeen ole.). Ryhmänjohtajan kuuluu myös tietenkin pitää välit hyvänä ryhmäläistensä kanssa ja neuvoa näitä tarpeen mukaan. Joskus ryhmänjohtajankin on kuitenkin heittäydyttävä kuspääksi ja hänen on määrättävä ryhmäläisiään värväämään ja kouluttamaan.
Vaikka ryhmänjohtajalla on siis pientä käskyvaltaa ryhmäläisiinsä, hän ei voi näitä rangaista niskuroinnista mitenkään, vaan asiasta pitää ilmoittaa jollekin ali\upseerille, joka hoitaa jatkotoimenpiteet.

Ryhmän johtajan tärkein tehtävä lienee kuitenkin viikkoraportin lähettäminen joukkueenjohtajalle. Viikkoraportissa ryhmänjohtaja pyrkii kertomaan yksitellen jokaisen ryhmäläisensä toiminnasta mahdollisimman tarkasti. Pääasiassa raportissa kerrotaan henkilön aktiivisuudesta , mutta raportissa on mainittava myös kustakin henkilöstä seuraavat asiat, mikäli näitä esiintyy:
- Onko henkilö tiedettävästi pelleilyt\rikkonut sääntöjä värvissä, tai muiden armeijoiden tiloissa.
- Onko henkilö joutunut viikolla suorittamaan ragnaistuksen (Rangaistuksista tiedotetaan ryhmänjohtajille jotenkin. Rangaistuksesta jäädytetään ylennys viikoksi, ellei toisin mainita.)
- Onko henkilö pitänynyt lomaa (ilmoittamatonta, vai ilmoitettua)
- Onko henkilö vaihtanut hahmoaan.

Korostan vielä, että raportissa keskitytään siihen silloin elettävään viikkoon! Viimeviikon aktiivisuuksilla ja epäaktiivisuuksilla ei enää ole väliä, ainoastaan ylentymiskiellot voivat vaikuttaa pidemmälle aikavälille.
Nuo raportit siis lähetetään eteenpäin joukkueenjohtajalle, joka lukee ne läpi ja mahdollisesti oikaisee joitakin asioita mikäli hän on toista mieltä. Joukkueenjohtaja lisää myös raportin loppuun maininnan ryhmänjohtajasta ja hän vuorostaan arvioi tämän aktiivisuutta ja käytöstä, ja mahdollisesti suosittelee\ei suosittele ylennystä. Joukkueenjohtaja lähettää raportit eteenpäin komppanian päällikölle (jota ei vielä ole, joten raportit päätyvät suoraan minulle.)


Tapahtuman pitäminen

1. Tapahtumapaikalle (Kasarmille usein, ellei kyseessä ole teoriaoppitunti tms.) siirrytään värvin kautta. Tapahtuman pitäjä järjestää jonon telen eteen ja pitää kuria jonossa. Jonossa ei tietenkään;
- Pyöritä.
- Pölötellä turhia.
- Vilkuteta, huudeta, tanssita... eikä luonnollisesti mitään muutakaan turhaa, mikä säännäöissä on kielletty.

Kun jono on hyvässä ruodussa, komennetaan se ensin telejakamoon simppelillä käskyllä; "Teleen mars!". Telejakamossa vasta komennetaan jono tapahtumapaikan telen eteen, jos osallistujat eivät itse osanneet sitä muodostaa.
Tapahtumapaikalle sitten lähdetään myös tuolla "Teleen mars!" käskyllä ja tapahtumapaikalla vasta sitten määrätään muoto (Esim. sulkeisiset yleensä alkaa rivistä)

2. Tapahtuman alkaessa muistuetaan kaikille perussännöt tapahtumissa;
- Kasarmilla huudetaan aina.
- Poistumiseen tarvitaan\ei tarvita lupaa (Riippuu täysin, että onko kyseessä oppitntu vai esim. sulkeiset.)
- Puhuminen kielletty ilman puhevuoroa. Puhevuoro pyydetään vilkuttamalla.
- Muistutetaan idlekickistä, jos kyseessä on oppitnuti\komentajan tarkastus.

JPr:ssä on kolmen rikkeen systeemi käytössä tapahtumien suhteen. Tapahtumissa jokaiselle siis sallitaan kolme pientä perusrikettä, jonka jälkeen tämä vasta potkitaan. Perusrikkeeksi lasketaan turha pyöriminen tai puhuminen ilman lupaa. Osallistuja voidaan potkia suoraan pahemmista rikkeistä, esim. idlauksesta, tanssimisesta, floodaamisesta yms.

3. Osallistujien nimet otetaan heti alussa ylös, olipa kyseessä sitten peruskurssin tapahtuma, tai ei. Jokatapauksessa jokaisesta tehdään raportti jonnekin foorumille ja raportissa pitää näkyä myös kesken tapahtuman poistuneiden nimet ja niitä ei monesti enää muista tapahtuman loputtua.

4. Mikäli mukana on uusia alokkaita, kaikki käskyt pitää selittää niin selvästi kuin vain on mahdollista. Pitäjän on pyrittävä kirjoittamaan mahdollisimman selvästi, etenkään käskyissä ei saisi olla kirjoitusvirheitä.
Kun käskyä selitetään, se sanotaan lainasmerkkien välissä. (Esim. "Seuraava käsky on "shut the höpö up!" ja siinä toimitaan seuraavanlaisesti....")

5. Mikäli osallistujat toimivat käskyssä väärin, ei pitäjä ala ääneen kiroamaan ja huutamaan, eikä oikeastaan sano mitään muutakaan. Annetaan ainoastaan ksäky "Komento takaisin!" (Toimii jokaisessa koulutusmuodossa. Jos joku ei ymmärrä tuotakaan käskyä, se kuuluu opettaa.) ja pitäjä neuvoo käskyn uudestaan, entistä tarkemmin. Pitäjä ei saa alkaa ilkkumaan ketään epäonnistumisista, eikä mistään muustakaan tietenkään.

6. Tapahtuman loputtua pitäjä komentaa osallistujat takaisin värviin käskyllä "Värviin mars!". Pitäjä Lähtee värviin porukasta viimeisenä ja varmistaa, että kukaan ei jää matkalle pelleilemään.
Pitäjä on tehnyt koko tapahtuman ajan raporttia tapahtuman kulusta ja nyt hän viimein viimeistelee sen ja lähettää sen foorumeille oikeaan paikkaan.

PK-asia

Tapahtuman pitäminen
Kuka tahansa voi olla tapahtuman vetäjänä, mutta miehistöläinen tarvitsee siihen esimieheltä luvan.
Kun värvistä lähdetään tapahtumaa pitämään, on tapahtuman vetäjällä väliaikainen ja rajattu esimiesasema osallistujiin, joka astuu pois voimasta vasta sitten, kun tämä lopettaa tapahtuman pitämisen. Tapahtuman pitäjä saa siis värvissäkin huutaa ja komentaa osallistujia jonoon jne.

Kun lähdetään tapahtumaa pitämään kasarmille, käskee vetäjä aluksi kaikki osallistujat telen eteen. Käsky on aina muotoa "[Osallistujat] telen eteen jonoon, järjesty" ja tuo [osallistujat] riippuu aina siitä, että kenet on tapahtumaan määrätty. Kun esimies käskee tapahtumaa pitämään, hän myös kertoo että kelle se pidetään, esim. "Korpraali Einola, pitäkää komppanialle toimintaa kasarmilla." ja tällöinhän se käsky siis on "Komppania telen eteen jonoon, järjesty"

Kun jono on hyvässä ruodussa, käsketään se kasarmille käskymuodolla "Teleen mars, [paikkaan] [muotoon], järjesty!". Paikka ja muoto riippuu tapahtumasta, sulkeisissa se on vain "..kasarmille riviin, järjesty" mutta tupakoulutuksessa "...kasarmille tuvan X. eteen riviin, järjesty"

Kun osallistujat on saatu haluttuun paikkaan, heille kuuluu selittää alussa säännöt, joita ovat:
1. Ilman puheenvuoroa ei kasarmilla puhuta ja puheenvuoron voi pyytää vilkuttamalla.
2. Poistumiseen ja idlaamiseen tarvitaan lupa (Tämä ei päde tarkastuksessa)

Varoitusjärjestelmästä voi myös tarvittaessa kertoa jos uskoo että homma menee hölinäksi ja vilinäksi, mutta pääasiassa se kerrotaan vain PK:ssa, ei muissa tapahtumissa.
Varoitusjärestelmä kuuluu kuitenkin siten, että rikkeistä (luvattomasta puhumisesta yms.) jaetaan henkilöille aina varoituksia ja kolmesta varoituksesta heitetään osallistuja pihalle.

Kirjoitusvirheet käskyissä
Vaikka missä tahansa käskyssä nyt olisi pienikirjoitusvirhe, se on silti ihan pitävä käsky. Pieneksikirjoitusvirheeksi pitkissä käskyissä ("Tupaan mars", "Eteeni riviin järjesty" jne.) lasketaan enintään neljä kirjaimen paikan vaihtuminen ja tällöin käskyä on vielä toteltava. Lyhyissä käskyissä ja komennoissa (mm. "Asento", "Lepo", "Minuutti" jne.) on oltava hieman tarkempana ja näissä saa enintään kaksi kirjainta vaihtaa paikkaa\tulla väärä kirjain.
Jos joukot kuitenkin tottelevat virheellistä käskyä, ei tarvitse heitä mitenkään torua tai käskyä ei tarvitse ottaa uusiksi, mutta tällöin pitäjän kuuluu mainita noista aiemmin mainituista säännöksistä kirjoitusvirheiden suhteen.

Poistumisien ja idlausten seuraukset
Usein tapahtuman aikana saattaa porukkaa poistua\lähtä idlaamaan todella paljon ja tällöin muodostelmat menevät epämuotoon ja tiettyjä käskyjä ei voi välttämättä käyttää (etenkin sulkeisissa on tämä ongelma). Vaikka näin kuitenkin kävisi, ketään ei ikinä kielletä poistumasta tai idlaamasta jos hän lupaa pyytää, vaan lupa myönnetään aina.
Jos esim. riviin tai muuhun muotoon tulisi aukko jonkun poistumisen myötä, pitäjän on itse hieman käytettävä päätä ja miettiä, että miten olisi kaikkein vaivatonta ja järkevintä tiivistää. Tiivistäminen tapahtuu vasta pitäjän käskystä.
Tupakoulutuksessa lähtee porukkaa myös hyvinkin usein pois, ja tällöin tuvan penkkirivistöön jää tyhjiä aukkoja. Tällöin on pitäjän taas oltava skarppina ja miettiä parasta ja vaivatonta tapaa tiivistää; tupakoulutuksessahan kaikilla on samat paikat koko koulutuksen ajan, tai siihen pyritään, joten tiivistämisen on tapahduttava siten, että mahdollisimman vähän tarvitsee vaihtaa paikkaansa. Pitäjän tyätyy tässä tilanteessa näyttää myös lopuksi paikkansa vaihtaneiden uudet paikat käytävällä ennen viimeistä käskyä.


RJ-Kurssi

Ryhmänjohtaja on oman ryhmänsä lähin tukihenkilö, joka pitää kirjaa mm. ryhmäläistensä poissaoloista, saavutuksista (mitaleista) ja eri kurssien suorituksista (joita ei vielä hetkeen ole.). Ryhmänjohtajan kuuluu myös tietenkin pitää välit hyvänä ryhmäläistensä kanssa ja neuvoa näitä tarpeen mukaan. Joskus ryhmänjohtajankin on kuitenkin heittäydyttävä kuspääksi ja hänen on määrättävä ryhmäläisiään värväämään ja kouluttamaan. Vaikka ryhmänjohtajalla on siis pientä käskyvaltaa ryhmäläisiinsä, hän ei voi näitä rangaista niskuroinnista mitenkään, vaan asiasta pitää ilmoittaa jollekin ali\upseerille, joka hoitaa jatkotoimenpiteet.

Ryhmän johtajan tärkein tehtävä lienee kuitenkin viikkoraportin lähettäminen joukkueenjohtajalle. Viikkoraportissa ryhmänjohtaja pyrkii kertomaan yksitellen jokaisen ryhmäläisensä toiminnasta mahdollisimman tarkasti. Pääasiassa raportissa kerrotaan henkilön aktiivisuudesta , mutta raportissa on mainittava myös kustakin henkilöstä seuraavat asiat, mikäli näitä esiintyy:

- Onko henkilö tiedettävästi pelleilyt\rikkonut sääntöjä värvissä, tai muiden armeijoiden tiloissa.
- Onko henkilö joutunut viikolla suorittamaan ragnaistuksen (Rangaistuksista tiedotetaan ryhmänjohtajille jotenkin. Rangaistuksesta jäädytetään ylennys viikoksi, ellei toisin mainita.)
- Onko henkilö pitänynyt lomaa (ilmoittamatonta, vai ilmoitettua)
- Onko henkilö vaihtanut hahmoaan.

Korostan vielä, että raportissa keskitytään siihen silloin elettävään viikkoon! Viimeviikon aktiivisuuksilla ja epäaktiivisuuksilla ei enää ole väliä, ainoastaan ylentymiskiellot voivat vaikuttaa pidemmälle aikavälille.
Nuo raportit siis lähetetään eteenpäin joukkueenjohtajalle, joka lukee ne läpi ja mahdollisesti oikaisee joitakin asioita mikäli hän on toista mieltä. Joukkueenjohtaja lisää myös raportin loppuun maininnan ryhmänjohtajasta ja hän vuorostaan arvioi tämän aktiivisuutta ja käytöstä, ja mahdollisesti suosittelee\ei suosittele ylennystä. Joukkueenjohtaja lähettää raportit eteenpäin komppanian päällikölle (jota ei vielä ole, joten raportit päätyvät suoraan minulle.)

1. Mitä ryhmänjohtajan toimenkuvaan kuuluu?

- Seurata ryhmän aktiivisuutta.
- Tehdä viikottainen ryhmäraportti.
- Testata ryhmäläisten tasoa, mm. kertausharjoituksilla tai kirjallisella testillä. (T2 koe)
- Siirtää epäaktiivisia ryhmäläisiä reserviin.
- Vahvuuden säännöllinen kirjanpito.
- Olla itse paikalla ja aktiivinen.

2. Mitä ryhmänjohtajalta mielestäsi velvoitetaan?

- Empatiaa (=kyky asettua ryhmäläisen asemaan, katsoa asiat tämän näkökulmasta).
- Rehellisyyttä.
- Tunnollisuutta.
- Aktiivisuutta.
- Kokemusta ryhmän tai muun porukan johtamisesta.
- Täsmällisyyttä.
- Kielitaitoa (=osaa kommunikoida erilaisten ihmisten kanssa).
- Ennakkoluulottomuutta.

3. Millä kriteereillä ehdotat ryhmäläisillesi ylennyksiä?

- Aktiivisuus värvissä (päivystäminen, värvääminen, kouluttaminen).
- Toimintaan osallistuminen.
- Viran hoito.
- Osaaminen.
- Asenne armeijaa ja annettua tehtävää kohtaan.
- Paikallaolo värvissä.

4. Mikäli ryhmässäsi on epäaktiivisia sotilaita niin miten toimit heidän kanssaan?

- Otan yhteyttä joukkueenjohtajaani.
- Ehdotan reserviin siirtymistä joko viikkoraportissa tai JoJo:lle.


Kurinpito

Armeijan olemassaolo sekä toiminta nojaa pitkälti kurinpitoon.
Kurin toteutuessa armeija pysyy kasassa, sen henkilöstö on motivoitunutta,
sekä rangaistuksia myönnetään vähän.
Pysyvä kurinpitovelvollisuus on esimiehistöllä sekä sotilaspoliiseilla,
ja sen laiminlyöminen katsotaan palvelusrikkeenä.
Kurinpidon tulee olla oikeudenmukaista eikä liioiteltua,
eli ilman syytä (tai väärennetystä syystä) ei puhutella eikä rangaista ketään.

Miten voin ylläpitää järjestystä?

Järjestyksen ylläpito ei ole pelkkää puhuttelua ja rangaistusten määräämistä.
Alokkaasta alkaen voit vaikuttaa kurinpitoon omalla toiminnallasi.
Esimerkillinen käyttäytyminen on osa järjestyksen ylläpitoa erinäköisissä tilanteissa,
sillä kun itse käyttäydyt mallikkaasti nostat samalla kynnystä muiden pelleilemiselle.
Vaikka normaalilla miehistöläisellä ei ole auktoriteettiä käskeä muita värvissä,
on hän oikeutettu neuvomaan ja kehottamaan.

Jokaisen sotilaan velvollisuus on ilmoittaa rikkeistä eteenpäin!
Mikäli todistat värvissä tai muualla rikettä, laita foorumeilla yksityisviestitse tieto
sotilaspoliisiryhmälle tai esimiehelle.
Viestissä kerrot tarkkaan tapahtuneen ja mikäli sait napattua kuvan tapahtuneesta,
liitä se viestin yhteyteen.
Myös omista rikkeistä kuuluu ilmoittaa esim. lähimmälle esimiehelle,
omalle aluksenjohtajalleen tai sotilaspoliisille.
”Ilmiantamalla” itsesi voit mahdollisesti pienentää rangaistusta,
kun taas salailu vain pahentaa asiaa.

Virat ja kurinpito-oikeus

Perus virattomana miehistöläisenä sinulla ei ole kurinpito-oikeutta.
Eri virkojen sekä tilanteiden mukana voit kuitenkin saada tilapäisen kurinpito-oikeuden.
Yleisin esimerkki tästä on päivystäminen.
Päivystäjän asemassa sinulla on velvollisuus ylläpitää värvin kuria ja huolehtia
värväyksen ja alokaskoulutuksen sujuvuudesta.
Käytännössä tämä tarkoittaa siis sitä, että olet oikeutettu käskemään miehistöläisiä
esimerkiksi kouluttamaan alokkaan tai täyttämään värväys.
Saat myös suorittaa idlaavalle miehistöläiselle idletestin.

PK- sekä TKO-kouluttajana omistat tilapäisen kurinpito-oikeuden pitämäsi kurssin aikana.
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että olet velvollinen ylläpitämään kuria
koko kurssin ajan, aina värvissä jonon muodostamisesta lähtien.
Mikäli kurssin osallistujamäärä on suuri ja epäilet omaa kurinpidollista pärjäämistäsi,
voit tarvittaessa pyytää esimiehen tai sotilaspoliisin valvomaan kurssia.
Kurssilla tapahtuneista rikkeistä/huonosta käytöksestä on raportoitava eteenpäin,
sekä törkeästi kurssia häiriköivät henkilöt myös mahdollisesti poistaa kurssilta.

Aluksenjohtajana sinulla on oikeus rangaista ja puhutella omia aluslaisiasi
sotilasarvosta riippumatta.
Myös aluksenvarajohtajana olet myös oikeutettu puhuttelemaan sekä rankaisemaan
aluslaisiasi aluksenjohtajan tai sotilaspoliisin valvonnassa.

Sotilaspoliisina sinulla on esimiesten tapaan pysyvä kurinpitovelvollisuus.
Mitä korkeammalla tasolla olet spol-virassa, sitä laajemmat oikeudet sinulla on puhutella,
rangaista sekä erottaa sotilaita.

Yleistä rikkeistä

Tavanomaisia rikkeitä miehistölle ovat ilmoittamattomat poissaolot sekä
epäsotilaallinen käyttäytyminen.
Alokkaille ja tuoreille matruuseille voi sattua myös erinäköisiä rikkeitä
sääntöihin tai muihin käytäntöihin liittyen.

Simputtaminen on yksi esimerkki esimiehiä koskevasta rikkeestä.
Se on esimiesaseman väärinkäyttöä, joka voi ilmetä esimerkiksi
turhina idletesteinä tai tahallisena alaisen nöyryyttämisenä.

Alhaisella arvolla rikkeistä rangaistaan lievillä rangaistuksilla,
tai mahdollisesti vain puhutellaan rikkeen laadusta riippuen.
Mitä ylemmällä sotilasarvolla olet, sitä ankaremman rangaistuksen saat tehdystä rikkeestä.


Muuta

Värvissä miehistön tekemiin rikkeisiin puuttuu ensisijaisesti aina sotilaspoliisi.
Paitsi mikäli värvissä on päivystäjä, on hänen velvollisuutensa puuttua ensin.
Mitään virallista linjausta tähän ei kuitenkaan ole, eli värvissä hereillä oleva esimies
voi yhtä hyvin ottaa rikkeen omaksi hoidettavakseen.

Rikkeiden peruskäsittelyjärjestys: rike, rikkeen selvittäminen,
syyllisten kiinniotto ja puhuttelu, kurinpitomenettely, mahdollinen jälkikäsittely.
Rangaistuksesta tai sen aikana saadusta kohtelusta voi aina valittaa!


Koodi: Valitse kaikki
Loppukoe

Kirjoita essee, valitsemastasi aiheesta (Väh 200 sanaa):

- Kurinpito
- Tapahtuman pitäminen
- Ryhmänjohtaminen
Poliisiomistus
Ylläpitäjä
 
Viestit: 5
Liittynyt: 17.12.2015 13:03

Paluu Jatkokoulutus

Paikallaolijat

Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 1 vierailijaa

cron